II KONFERENCJA SEKCJI
KARDIOLOGII NUKLEARNEJ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbędzie się w piątek 23 czerwca 2023 roku, ponownie w formie wirtualnego spotkania online. To wydarzenie naukowe jest główną Konferencją Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbędzie się po raz drugi.

Program naukowy został stworzony przez wybitnych specjalistów kardiologii oraz medycyny nuklearnej. Tematyka sesji jest bardzo zróżnicowana i nawiązuje do najnowszych osiągnięć w dziedzinie obrazowania, z pewnością będzie użyteczna w praktyce klinicznej.
Główne sesje będą poświęcone postępom w rozwoju technik medycyny nuklearnej, chorobom zapalnym i infekcjom układu sercowo-naczyniowego, badaniom radioizotopowym w ocenie fenotypów niewydolności serca oraz kardiomiopatii amyloidowej.

Jesteśmy przekonani, że przygotowany program zachęci Państwa do uczestnictwa w Konferencji i przyniesie konkretne korzyści dla praktyki klinicznej.

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych nowoczesną kardiologią, w tym obok kardiologów i medyków nuklearnych również radiologów, kardiochirurgów, pediatrów, neurologów, lekarzy rodzinnych, internistów, jak również studentów medycyny.
Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy do rejestracji!

Pozdrawiamy serdecznie,

w imieniu Zarządu i Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk
Przewodnicząca Zarządu
Sekcji Kardiologii Nuklearnej
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz
Założycielka i Przewodnicząca Zarządu
Sekcji Kardiologii Nuklearnej
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
w latach 2008-2011


Dr n. med. Katarzyna Holcman
Przewodnicząca Elekt
Sekcji Kardiologii Nuklearnej
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 

Zaproszenie

Komitet Naukowy

 • prof. dr hab. n. med. Agata Bielecka-Dąbrowa (Łódź)
 • dr hab. n. med. Beata Chrapko (Lublin)
 • prof. dr hab. n. med. Alicja Dąbrowska-Kugacka (Gdańsk)
 • lek. Grzegorz Fitas (Kraków)
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Grzybowski (Warszawa)
 • dr n. med. Katarzyna Holcman (Kraków)
 • dr hab. n. med. Małgorzata Kobylecka (Warszawa)
 • prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz (Kraków)
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko (Kraków)
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec (Kraków)
 • prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków)
 • dr hab. n. med. Andrzej Ząbek (Kraków)

Program

11.30 - 12.00

Otwarcie II Konferencji
Sekcji Kardiologii Nuklearnej PTK

Przywitanie uczestników Konferencji

lek. Grzegorz Fitas
– Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jana Pawła II

prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko
– Dyrektor Instytutu Kardiologii Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
– Kierownik Kliniki Chorób Serca i Naczyń 
Instytut Kardiologii, Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Jana Pawła II

prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz
– Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Jana Pawła II

prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk
– Przewodnicząca Zarządu Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

12.00 – 13.00

SESJA I
CHOROBY ZAPALNE i NACIEKOWE W MEDYCYNIE NUKLEARNEJ

Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków)
dr n. med. Katarzyna Holcman (Kraków)

1

  Zastosowanie technik medycyny nuklearnej w ocenie sarkoidozy    

  dr hab. n. med. Beata Chrapko (Lublin) 15'

2

 Postępy w diagnostyce obrazowej i leczeniu zakażeń  wszczepialnych urządzeń
 do elektroterapii serca.

 dr hab. n. med. Andrzej Ząbek (Kraków) 15'

3

  Rola badania PET/CT całego ciała w diagnostyce infekcyjnego zapalenia wsierdzia

  dr hab. n. med. Małgorzata Kobylecka (Warszawa) 15'

4

  Choroba stłuszczeniowa wątroby

  prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków)  15'

13.00

WALNE ZGROMADZENIE
Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

14.00 – 15.10

SESJA II
BADANIA RADIOIZOTOPOWE W OCENIE FENOTYPÓW
NIEWYDOLNOŚCI SERCA

Prowadzenie:
dr hab. n. med. Beata Chrapko (Lublin)
dr hab. n. med. Małgorzata Kobylecka (Warszawa)

1

  Zastosowanie badań obrazowych w ocenie pacjentów z wrodzonymi wadami serca

  prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków) 15'

2

  Diagnostyka obrazowa w ocenie nadciśnienia płucnego

  prof. dr hab. n. med. Alicja Dąbrowska-Kugacka (Gdańsk) 15'

3

  Rola badania scyntygraficznego w diagnostyce kardiomiopatii rozstrzeniowej

  dr n. med. Katarzyna Holcman (Kraków)  15'

4

  Zastosowanie Regadenosonu w diagnostyce izotopowej chorób serca

  prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz (Kraków)  15'

5

  Dyskusja

  (10')

15.10 – 15.20 Przerwa

15.20 – 16.30

SESJA III
DIAGNOSTYKA I LECZENIE KARDIOMIOPATII AMYLOIDOWEJ

Prowadzenie:
prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Jacek Grzybowski (Warszawa)

1

  Leczenie różnych postaci niewydolności serca w świetle aktualnych wytycznych

  prof. dr hab. n. med. Agata Bielecka-Dąbrowa (Łódź)  15'

2

  Kardiomiopatia amyloidowa – zmieniający się obraz kliniczny

  prof. dr hab. n. med. Jacek Grzybowski (Warszawa)  15'

3

  Diagnostyka obrazowa amyloidozy serca

  prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz (Kraków)  15'

4

  Postępy w leczeniu amyloidozy transtyretynowej serca

  dr n. med. Katarzyna Holcman (Kraków)  15'

5

  Dyskusja

  (10')

16.30

Zakończenie II Ogólnopolskiej Konferencji
Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Rejestracja

Formularz rejestracyjny


Kontakt

Telefon

+ 48 (12) 614 22 87
fax: + 48 (12) 614 33 32

Adres

Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Jana Pawła II.
Ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków

Sponsorzy

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

HAMMERmed Medical Polska Sp. z o.o. S.K.A.

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Partner Konferencji

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Ośrodek Radioizotopów POLATOM

Sekcja Kardiologii Nuklearnej PTK © 2023. All Rights Reserved.