KRAKÓW 11 CZERWCA 2022

I KONFERENCJA SEKCJI
KARDIOLOGII NUKLEARNEJ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwo na I Konferencję Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbędzie się 11 czerwca 2022. To wydarzenie jest główną konferencją Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbędzie się po raz pierwszy. Z powodu trwającej pandemii COVID-19 podjęliśmy decyzję o organizacji wydarzenia w formie wirtualnego spotkania online.

Program naukowy został stworzony przez wybitnych specjalistów kardiologii oraz medycyny nuklearnej. Tematyka sesji jest bardzo
zróżnicowana i nawiązuje do najnowszych osiągnięć w dziedzinie obrazowania, z pewnością będzie użyteczna w praktyce klinicznej.
Główne sesje będą poświęcone postępom w rozwoju technik medycyny nuklearnej, chorobom zapalnym i infekcjom układu sercowo-naczyniowego oraz kardiomiopatii amyloidowej.

Zapraszamy również do aktywnego udziału i zgłaszania Państwa abstraktów do Sesji prac oryginalnych i przypadków klinicznych.

Jesteśmy przekonani, że przygotowany program zachęci Państwa do uczestnictwa w Konferencji i przyniesie konkretne korzyści dla
praktyki klinicznej. Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych nowoczesną kardiologią, w tym obok kardiologów i
medyków nuklearnych również radiologów, kardiochirurgów, pediatrów, neurologów, lekarzy rodzinnych, internistów, jak również studentów medycyny - udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania abstraktów prac oryginalnych i przypadków klinicznych w ramach Konferencji Sekcji Kardiologii
Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zgłoszeń można dokonywać drogą mailową na adres: sekcja.kardiologii.nuklearnej@gmail.com
Wysyłając zgłoszenie abstraktu pod wskazany powyżej adres akceptuje Pani/Pan klauzulę informacyjną.

Termin zgłaszania prac mija 29.05.2022


Pozdrawiamy serdecznie,

w imieniu Zarządu i Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk
Przewodnicząca Zarządu
Sekcji Kardiologii Nuklearnej
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz
Założycielka i Przewodnicząca Zarządu
Sekcji Kardiologii Nuklearnej
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
w latach 2008-2011


Dr n. med. Katarzyna Holcman
Przewodnicząca Elekt
Sekcji Kardiologii Nuklearnej
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 

Zaproszenie

Komitet Naukowy

  • Dr hab. n. med. Beata Chrapko (Lublin)
  • Prof. dr hab. n. med. Mirosław Dziuk, prof. WIM (Warszawa)
  • Dr n. med. Katarzyna Holcman (Kraków)
  • Dr hab. n. med. Jacek Grzybowski, prof. Instytutu Kardiologii (Warszawa)
  • Dr hab. n. med. Małgorzata Kobylecka (Warszawa)
  • Prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz (Kraków)
  • Prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki (Warszawa)
  • Prof. dr hab. n. med. Barbara Małecka (Kraków)
  • Prof. UJ, dr hab. n. med. Paweł Rubiś (Kraków)
  • Prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków)

Program

9.50 - 10.00

Otwarcie I Konferencji
Sekcji Kardiologii Nuklearnej PTK

Przywitanie uczestników Konferencji

lek. Grzegorz Fitas
– Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko
– Dyrektor Instytutu Kardiologii Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
– Kierownik Kliniki Chorób Serca i Naczyń 
Instytut Kardiologii, Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz
– Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk
– Przewodnicząca Zarządu Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

10.00 – 11.40

SESJA I
NOWOŚCI W KARDIOLOGII NUKLEARNEJ

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki (Warszawa)
                      dr n. med. Katarzyna Holcman (Kraków)

Dynamiczne badanie PET

Leszek Królicki (Warszawa)  


Dyskusja

1

Ocena rezerwy wieńcowej w technikach nuklearnych

Mirosław Dziuk, prof. WIM (Warszawa)

Dyskusja

2

Zastosowanie badań radioizotopowych u pacjentów z wrodzonymi wadami serca

Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków)

Dyskusja
3

Scyntygraficzna diagnostyka zaburzeń czynności układu pozapiramidowego  w przebiegu schorzeń zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego

Magdalena Kostkiewicz (Kraków)
Wykład sponsorowany przez firmę GE Healthcare

Dyskusja
4

11.40 – 12.00 Przerwa

12.00 – 13.40

SESJA II
BADANIA RADIOIZOTOPOWE W CHOROBACH ZAPALNYCH
I INFEKCJACH UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk (Kraków)
                       dr hab. n. med. Małgorzata Kobylecka (Warszawa)

Rola badania scyntygraficznego w diagnostyce i leczeniu
infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Katarzyna Holcman (Kraków)

Dyskusja
1

Zastosowanie badania PET w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia

Małgorzata Kobylecka (Warszawa)

Dyskusja
2

Postępy w leczeniu zakażeń wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca

Barbara Małecka (Kraków)

Dyskusja
3

Rola badania 18F-FDG PET/CT w diagnostyce chorób zapalnych naczyń

Beata Chrapko (Lublin)

Dyskusja
4

13.40 – 14.00 Przerwa

14.00 – 15.40

SESJA III
DIAGNOSTYKA I LECZENIE KARDIOMIOPATII AMYLOIDOWEJ

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz (Kraków)
                     dr hab. n. med. Jacek Grzybowski, prof. Instytutu Kardiologii                     (Warszawa)

Sesja sponsorowana przez firmę Pfizer Polska Sp. z o.o.

Fenokopie kardiomiopatii przerostowej

Paweł Rubiś (Kraków)

Dyskusja
1

Kardiomiopatia amyloidowa – współczesna epidemiologia i obraz kliniczny

Jacek Grzybowski, prof. Instytutu Kardiologii (Warszawa)

Dyskusja
2

Badanie scyntygraficzne i PET w diagnostyce amyloidozy serca

Magdalena Kostkiewicz (Kraków)

Dyskusja
3

Postępy w leczeniu amyloidozy transtyretynowej serca,
rola badania echokardiograficznego w monitorowaniu terapii

Katarzyna Holcman (Kraków)

Dyskusja
4

15.40 – 16.00 Przerwa

16.00 – 16.30

SESJA IV
SESJA PRAC ORYGINALNYCH I PRZYPADKÓW KLINICZNYCH

16.30

Zakończenie I Ogólnopolskiej Konferencji
Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Ogłoszenie najlepszych prac sesji konkursowej

Rejestracja

Formularz rejestracyjny
Kontakt

Telefon

+ 48 (12) 614 22 87
fax: + 48 (12) 614 33 32

Adres

Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.
Ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków

Sponsorzy

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

HAMMERmed Medical Polska Sp. z o.o. S.K.A.

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Partner Konferencji

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Ośrodek Radioizotopów POLATOM

Sekcja Kardiologii Nuklearnej PTK © 2022. All Rights Reserved.