Sekcja Kardiologii Nuklearnej

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Nauka i Edukacja

PROCEDURY WZORCOWE

Wzorcowe procedury radiologiczne są opracowywane na podstawie art. 33g ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 792) przez komisje do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych dla uzasadnionych ekspozycji medycznych uznanych za standardowe. Zgodnie z art. 33g ust. 6 ustawy, procedury wzorcowe stanowią podstawę tworzenia przez jednostki ochrony zdrowia udokumentowanych roboczych procedur postępowania (wymaganych przez system zarządzania jakością).

RADIOLOGIA – DIAGNOSTYKA OBRAZOWA I RADIOLOGIA ZABIEGOWA

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2015 r., poz. 78)
pobierz

RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radioterapii onkologicznej
(Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2014 r., poz. 81)

MEDYCYNA NUKLEARNA

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu medycyny nuklearnej
(Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2014 r., poz. 82)

UZYSKIWANIE INFORMACJI W SPRAWIE TREŚCI PROCEDUR WZORCOWYCH

Informujemy, że od dnia 15.04.2015 r. Krajowe Centrum uruchomiło 3 adresy e-mail służące przekazywaniu Komisjom ds. procedur i audytów klinicznych zewnętrznych komentarzy i zapytań związanych z treścią wzorcowych procedur radiologicznych, objętych opublikowanymi wykazami. Przekazywana na te adresy korespondencja będzie automatycznie przesyłana do właściwych komisji.

W zakresie rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej korespondencję proszę kierować na adres procedury.rtg@kcor.gov.pl.

W zakresie medycyny nuklearnej korespondencję proszę kierować na adres procedury.mn@kcor.gov.pl.

W zakresie radioterapii korespondencję proszę kierować na adres procedury.rt@kcor.gov.pl.