Sekcja Kardiologii Nuklearnej

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Zarząd Sekcji

Zarząd Sekcji w kadencji 2023-2025

dr n. med.
Katarzyna Holcman

Przewodnicząca Zarządu

Klinika Chorób Serca i Naczyń
Instytut Kardiologii
Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II
Zakład Medycyny Nuklearnej
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II

prof. UJ, dr hab. n. med.
Monika Komar

Przewodnicząca-Elekt Zarządu

Klinika Chorób Serca i Naczyń
Instytut Kardiologii
Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II

prof. dr hab. n. med.
Lidia Tomkiewicz-Pająk

Poprzedni Przewodniczący

Ośrodek Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych
Instytut Kardiologii
Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II

dr hab. n. med.
Andrzej Ząbek

Sekretarz

Klinika Elektrokardiologii
Instytut Kardiologii
Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II

prof. dr hab. n. med.
Magdalena Kostkiewicz

Skarbnik

Klinika Chorób Serca i Naczyń
Instytut Kardiologii
Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II
Zakład Medycyny Nuklearnej
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II

Członkowie

prof. dr hab. n. med.
Alicja Dąbrowska-Kugacka

Członek Zarządu

II Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med.
Mirosław Dziuk, prof. WIM

Członek Zarządu

Zakład Medycyny Nuklearnej
Wojskowy Instytut Medyczny
Centralny Szpital Kliniczny MON w Warszawie

dr hab. n. med.
Krzysztof Ozierański

Członek Zarządu

Klinika Elektrokardiologii
Instytut Kardiologii
Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II 

dr hab. n. med.
Jakub Podolec

Członek Zarządu

Klinika Kardiologii Interwencyjnej
Instytut Kardiologii
Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II

Komisja Rewizyjna

prof. UJ, dr hab. n. med.
Paweł Rubiś

przewodniczący

Klinika Chorób Serca i Naczyń
Instytut Kardiologii Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II 

dr hab. n. med.
Beata Chrapko

członek komisji

Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. med.
Karolina Kupczyńska

członek komisji

I Klinika Kardiologii
Katedra Kardiologii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi