Sekcja Kardiologii Nuklearnej

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Konferencje

Kursy i konferencje Sekcji

Free

11 CZERWCA 2022

I Konferencja Sekcji Kardiologii Nuklearnej PTK

Konferencja archiwalna

FREE

23 CZERWCA 2023

II Konferencja Sekcji Kardiologii Nuklearnej PTK

Rejestracja

FREE

19 KWIETNIA 2024

Ogólnopolska Konferencja Sekcji PTK: Sekcji Kardiologii Nuklearnej
oraz
Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej.

Rejestracja