Sesja Sekcji Kardiologii Nuklearnej w trakcie XXVII Międzynarodowego Kongresu
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

28.09.2023

Sesja Sekcji Kardiologii Nuklearnej, która odbyła się w dniu 28.09.2023 w trakcie XXVII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu przedstawiła aktualne wytyczne i wyniki badań w zakresie diagnostyki obrazowej oraz leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia.

INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA – WSPÓŁCZESNE ZASTOSOWANIE TECHNIK OBRAZOWYCH
INFECTIVE ENDOCARDITIS – CONTEMPORARY APPLICATION OF IMAGING TECHNIQUES

Przewodniczący / Chairpersons:
M. Kostkiewicz (Kraków), M. Dziuk (Warszawa)

1. Infekcyjne zapalenie wsierdzia oczami echokardiografisty
Infective endocarditis as seen by an echocardiographer
Z. Gąsior (Katowice)

2. Rola badania scyntygraficznego w diagnostyce infekcyjnego zapalenia wsierdzia
The role of scintigraphy in the diagnosis of infective endocarditis
K. Holcman (Kraków)

3. Badanie PET w diagnostyce infekcyjnego zapalenia wsierdzia
PET imaging in the diagnosis of infective endocarditis
M. Dziuk (Warszawa)

4. Infekcyjne zapalenie wsierdzia – kiedy leczyć zabiegowo?
Infective endocarditis – when to treat it surgically?
A. Kapłon-Cieślicka (Warszawa)